Anasayfa » Ürünler » Serigrafi Baskı » Serigrafi Baskı Yardımcı Ürünler

SERİGRAFİ BASKI YARDIMCI ÜRÜNLER

SERİGRAFİ MÜREKKEP İNCELTİCİ-GECİKTİRİCİLERİ

Serigrafi ve tampon mürekkepleri kıvamlı olarak üretilirler ve baskı sırasında, ipek numarasına, bağlı olarak inceltilerek kullanılırlar.

İnceltme, sulandırıcılar veya geciktiriciler ile yapılır.Ancak, sulandırıcılar ile inceltilen mürekkeplerle yapılan baskılarda, kalıpta tıkanmalar meydana gelebilir. Bu durumda, mürekkep geciktiricilerle inceltilerek veya sulandırıcıya, geciktirici katılarak kullanılır.

Mürekkebin baskı yüzeyinde geç kuruması, baskı yüzeyinin daha düzgün hala getirir. Ancak, geciktiriciler baskının daha geç kurumasına sebep olur.

Kuruma müddetine etkisi bakımından, çeşitli geciktiriciler mevcuttur. Ortam sıcaklığına, ipek numarasına, baskı hızına ve baskının cinsine göre, uygun geciktirici seçimi yapılır.

Örtücülük istenen durumlarda, fazla geciktirme yapan geciktiricilerin kullanılması daha uygun olur. Çünkü, bu durumda, baskı, mürekkebe daha az geciktirici katılarak yapılabilir. Trikromi, tramlı baskılarda da fazla geciktiren geciktiricilerin kullanılması doğrudur.

Tampon baskıda, mürekkebin klişede kuruması sonucu, baskı tamponu, mürekkebi tam alamayabilir. Bu durumda, mürekkebe tampon geciktiricisi katmalıdır.

Baskıda, ipliklenme, büyük bir olasılıkla (ipliklenme, statik elektrikten kaynaklanmıyorsa), mürekkebe uygun geciktirici katılarak çözülebilir.

Sulandırıcılar

S1

S2

SA2

Geciktiriciler

G1

GS1

GS2

GS3

GS4

SERİGRAFİ VE TAMPON MÜREKKEP TEMİZLEYİCİLERİ

Baskısı biten serigrafi kalıpları üzerindeki ve tampon baskı klişelerindeki mürekkep artıkları, uygun bir temizleyici ile temizlenir. Su esaslı (Mesela: Tekstil mürekkepleri.) mürekkepler dışındaki, tüm mürekkep temizleyicileri sellülozik esaslı tinerlerdir. Kullanılacak tinerlerde, başlıca iki özelliğin aranması gerekir.

Serisan mürekkep temizleyicileri, yukardaki hususlar dikkate alınarak hazırlanmış olup, kullanma yerine göre değişik özellikler taşır.

S77 - Serisan Üniversal Temizleyici

Genellikle tüm Coates mürekkeplerinin temizlenmesinde kullanılır. Piyasa tinerlerinden daha etkin bir temizleme yapar. İki karışımlı mürekkepler kullanıldığında veya tek karışımlı mürekkeplerin temizlenmesinde S 77‘nin yeterli olmadığı durumlarda ZKST veya Serisan S 85 + Serisan S80 kullanılmalıdır.

Kullanılması :

ZKST - Serisan Temizleyici

S 77 ‘den daha kuvvetli bir temizleyicidir. Özellikle, iki karışımlı mürekkeplerin temizlen-mesinde kullanılır.

Ancak, iki karışımlı mürekkebin temizlenebilmesi için, baskı bitince hemen temizleme yapılmalı, mürekkebin, İpek gözeneklerinde kalarak sertleşmesine imkan verilmemelidir. Aksi halde, sertleşen iki karışımlı mürekkebin temizlenmesi mümkün olmaz.

Kullanılması :

Serisan S80 (Fotechem 2080) Yağ Alma Pastası

S85 ile birlikte kullanıldığında, mürekkep ve emülsiyon artıklarını temizler, ipeği yağından arındırır. S 80, tek başına,  yağ alma için kullanılır.Alüminyum çerçevelerin yüzeylerinin,yapıştırmaya hazırlamak için, pürüzlendirilmesinde de kullanılır. Bir fırça ile yapıştıtılacak yüzeye sürülür, bir müddet bekletilir ve çerçeve bol su ile yıkanır.

Kullanılması :

YÜZEY TUTTURUCULARI

Serisan S84 - Polipropilen yüzeyler için tutturucu

Hostalen PP, Moplen, Noblene gibi POLİPROPİLEN malzeme üzerine yapılacak baskı, boyama veya yapıştırma işlemlerinde tutuculuk sağlamak için yüzeyin, alevleme veya Corona (elektrik bombardımanı) işlemlerine tabi tutulması gerekir.

Serisan S 84 ,POLİPROPİLEN yüzeylere, alevleme veya Corona (elektrikle bombardıman)  yerine kullanılabilen bir sıvıdır. S 84 sürülen POLİPROPİLEN yüzeylere, alevleme veya Corona tatbiki gerekmez.Özellikle,Corona yapılmamış ve alevleme yapılamayacak kadar ince polipropilen levha ve folyolarda, S 84, baskı veya yapıştırma problemini çözer.

Polipropilen dışındaki malzemelere uygun değildir.

Ancak, S84 sürülmüş yüzeylere de alevleme veya Corona’da olduğu gibi, POLİPROPİLEN’ e tutan mürekkeplerle baskı yapmak gerekir. (Mesela:iki karışımlı Z, Z/PVC, TP 218, TP300, TP260)

Kullanılması :

Bir üstüpü, bez veya pamuk parçası S 84 ile ıslatılır ve baskı yapılacak yüzeye sürülür.

İyi bir sonuç almak için, aşağıdaki noktalara dikkat etmelidir:

Muhafazası :

S 84, çok uçucu ve yanıcı olduğundan,kapağı iyi kapatılmış olarak,serin bir yerde muhafaza edilmeli ve ateşe yaklaştırılmamalı,kullanılan yerde ateş yakılmamalıdır.

Ambalajı :

1 Litre ve 0.2 Litre

SERİGRAFİ ŞABLON MALZEMELERİ

Suncoat YC4001 Horizon

Yüksek Mukavemetli, Diazolu Serigrafi Emülsiyonu

Direkt metotla serigrafi kalıbı hazırlamakta kullanılır. Mor renklidir.Solvent veya su bazlı  mürekkeplerle yapılan baskılara uygundur.  İnce detaylı baskılara uygundur. Tramlı baskılarda güvenle kullanılır.

İpeğe sürülmeden evvel, birlikte verilen hassaslaştırıcısı ile hassaslaştırılması gerekir.  Hassas hale getirilmiş emülsiyonla yapılan,sürme, kurutma, poz verme, fazla ışık almayan bir yerde yapılmalıdır

Kullanılması :
İpeğin Hazırlanması :

Direkt metotla serigrafi kalıbı hazırlamakta kullanılır. Mor renklidir.Solvent veya su bazlı  mürekkeplerle yapılan baskılara uygundur.  İnce detaylı baskılara uygundur. Tramlı baskılarda güvenle kullanılır.

Hazırlanmış emülsiyon dinlenirken, ipek gözden geçirilir. Tozlanmış veya yağlıise yıkanır ve yağı alınır. (Serisan ipek yağ temizleyici S81  vs.)  Daha sonra,ipeğin, %5’ lik asetik asit veya sirke sürülerek nötrleştirilmesi ve bol su ile yıkanması uygundur.

Sarı ipek kullanılması halinde, daha temiz detaylar alınır.

HORİZON, birlikte verilen, diazo hassaslaştırıcı ile, ışığa hassas hale getirilerek kullanılır.

İçinde diazo tozu bulunan şişeye,boğumuna kadar, ılık su (en fazla 40C) doldurulur ve iyice çalkalanarak, tozun tam erimesi sağlanır.  Toz halindeki diazo güç eridiğinden, uzun müddet çalkalanması ve bir müddet

Bekletildikten sonra, tekrar çalkalanması gerekir.

Diazo tam eridikten sonra, şişedeki eritilmiş diazo’ nun tümü, emülsiyona katılır ve tahta veya plastik çubukla yavaş yavaş, düzgün bir renk oluşuncaya kadar karıştırılır.

Horizon sürülmüş ve kurutulmuş baskı kalıbını,  hiç ışık almayacak şekilde, rutubetsiz bir  yerde muhafaza ederseniz, en az 15 gün , poz verip kullanabilirsiniz.

Hazırlanmış emülsiyon, bir müddet (en az 1- 2 saat) , karıştırma sırasında oluşan köpüklerin sünmesi için, dinlenmeye bırakılır.

Bu müddet sonunda, emülsiyon kullanılabilir hale gelir.  Serin bir yerde muhafaza edilirse (Mesela: Buzdolabında, 4-5 0 C sıcaklıkta),4 – 6  hafta kullanılabilir.

Emülsiyon sürme : (Gün ışığı almayan, sarı veya zayıf ampul ışığı altında yapılır)

Emülsiyonun ipeğe sürülmesi için, emülsiyon sürücü kullanılması uygundur.  Emülsiyon sürücü bulunmaması halinde, rakle lastiği kullanılabilir.Ancak, düzgün bir emülsiyon tabakası elde etmek için, ipek gerginliğinin yeterli olması gerekir.Aksi halde, kalıbın orta kısmında daha kalın bir emülsiyon oluşabilir.

Emülsiyon, evvela,45 derece eğiklikte tutulan çerçeveye,dış taraftan sürülür. Sonra, dış taraf çevrilir ve iç taraftan (raklenin çekildiği taraftan)sürülür.

Son olarak, tekrar dış taraf çevrilir, bir defa daha dış taraftan sürülür. En son iç taraftan sürülür ve kalıp iç tarafı üste gelecek şekilde yatay olarak kurutulur.

Kurutma : (Gün ışığı almayan, sarı veya zayıf ampul ışığı altında yapılır)

Emülsiyon sürülmüş baskı kalıbı, iç tarafı üste gelecek şekilde, yatay olarak kurutulur. Kurutmada, 30-35O C sıcaklıkta hava kullanılabilir.  Çok hassas veya çok renkli baskılarda, kurutmanın ortam sıcaklığında yapılması daha uygundur.

Poz verme : (Gün ışığı almayan, sarı veya zayıf ampul ışığı altında yapılır)

Kurutmanın tam olduğu anlaşılınca,emülsiyona poz verilir. Poz müddeti, ipek numarasına, sürülen emülsiyon kalınlığına, poz lambasının cinsine ve uzaklığına göre değişir. Bu sebeple, tecrübe pozlamalar yaparak, kullanılan lambanın   cins ve uzaklığına göre uygun poz müddetleri saptanmalı ve    bu müddetler, kullanılan ipek vesürülen emülsiyon kalınlığına göre ayarlanmalıdır

120 -34 ipeğe,1 dıştan + 1 içten ve tekrar 1 içten sürülen emülsiyona ait   takribi poz müddetleri*

Lamba Cinsi

Uzaklığı

Beyaz İpek

Sarı İpek

*120 No.dan daha ince ipeklerde poz müddeti %10-20 kadar azaltılmalıdır. 120  No.dan daha kalın ipeklerde, poz müddeti ipek numarasına ve iplik kalınlığına bağlı olarak, %10 ile %300 arasında artırmak gerekebilir.

**Bu müddetlere, Philips HPR’lerin ısınma müddetleri dahil değildir.

Suncoat YC201

Su ile Sökülebilen Kaplama Lakı

Kapatma lakı, solventlere ve solvent esaslı serigrafi mürekkeplerine dayanıklı ve su ile sökülebilen bir emülsiyondur.  Bu sebeple, tekstil mürekkepleri gibi, su içeren mürekkeplere uygun değildir.

Kullanım Alanları :

Eğer, kalıpta rötuşlanmış yerler yoksa, birinci renk basıldıktan sonra, kalıbı temizleyip bol su ile yıkamak daha doğru olur. Bu durumda, tüm basılacak bölgeler açılmış olur. İkinci renk baskısı için gereken yerler açık bırakılır ve diğer renk bölgeleri kapatılarak, ikinci baskıya geçilir.

Bu sistem ile tüm renk baskıları, tek kalıpla yapılır. Tek kalıpla yapılmasının önemli bir avantajı, her renk baskısında yeni bir poza ayarlamasının gerekmemesidir.

Kullanılması :

Kapatma lakı sürme işlemi, kapatılacak bölgenin büyüklüğüne bağlıdır. Küçük rötuşlar için ince bir fırça kullanılır. Kalıp kenarlarının (Baskı şeklinin dışındaki ölü bölgelerin)  kapatılması rakle ile yapılır.

Renk açma kapama işlemleri, kapatılacak büyüklüğe bağlı olarak, fırça veya rakle ile yapılmalıdır. Bu işlemler, kalıbın iç ve dışından yapılmalıdır. Evvela içten yapılır ve         hemen dış taraftan (Basılacak yüzeye gelen taraftan) düzeltme yapılarak yükseklik yapmaması sağlanır.

Serisan Serisil S78

Emülsiyon Sökücü

Baskı kalıbındaki emülsiyonu çıkarmak için kullanılan çamaşırsuyu (%4-8’ lik Sodyumhipoklorit eriyiği) polyester ipeklere zarar vererek kısa zamanda gevşemelerine ve yırtılmalarına sebep olmaktadır.

Serisil 78, dünyada terk edilmiş olan çamaşır suyu yerine kullanılan ve ipeğe zarar vermeden kalıbın kolayca sökülmesini sağlayan kokusuz bir sökücüdür.  Sıvı (Serisan S78)veya   jel (Serisan S7810 JEL) şeklinde bulunur. Ayrıca, kullanıcının, 1 – 2 litre su katarak kullanabileceği ,konsantresi (Serisan  S7810) mevcuttur. Naylon,polyester ve çelik ipeklerde güvenle kullanılabilir. HORIZON YC 4001, Fotecoat 1711,Fotecoat1915, Fotecoat 1065,Masterfilm, AzocolS gibi yüksek mukavemetli emülsiyonlar dahil, her çeşit serigrafi emülsiyonları ve kapiler veya kombifilmlerin kolayca sökülmesini sağlar.

Alkalik ortam oluşturmadığı için, SERİSAN Serisil 78 ile sökülen kalıpların, ayrıca yağının alınması ve nötrleştirilmesi gerekmez. Az miktarı sökmeyi sağladığından ekonomiktir.

ÖNEMLİ NOT!

S78 hiçbir zaman çamaşır suyu ile birlikte kullanılmamalı ve çamaşır suyuna karıştırılmamalıdır.

Kullanılması :

Serisan Seripak S79

Gözenek İçinde Kalan Emülsiyon Artıklarını Temizleyen Gölge Silici ve Yağ Alıcı

Gölge silici olarak :

Baskısı biten kalıbın,çamaşır suyu veya Serisil 78 ile sökülmesi sonunda,bazı bölgelerde Emülsiyonun artık bırakması ve renk kaybolduğu halde, ışığa bakıldığında, gözeneklerin yer yer tıkalı olduğu saptanabilir.

Seripak 79, gözenekler içinde kalan emülsiyon artıklarını temizleyen,yeterli havalandırma yapılan iş yerinde, sağlığa zararı olmayan ve polyester ipekleriçürütmeyen bir sıvıdır.

Ancak, Seripak 79′ un temizleyebilmesi için, gözenek içlerindeki emülsiyonun renksiz halde olması gerekir.Yani emülsiyon sökülmüş fakat artık bırakmış olmalıdır.Seripak 79, sadece kapalı gözenek bölgelerinde kullanıldığından, çok ekonomiktir.

Yağ alıcı olarak :

Özellikle, İki karışımlı(Sertleştiricili) mürekkepler kullanıldığında, baskı yüzeyindeki yağ tabakası, mürekkebin tutuculuğunu önler.Yapılan baskı, tırnaklandığında, pul pul kopar.Hatta, el teri bile tutuculuğa mâni olur.

Metal, polipropilen, polietilen. Bakalit, melamin,tabii veya sentetik kauçuk, poliüretan gibi malzemeler üzerinde, gözle fark edilemeyen yağlanmanın silinmesi gerekir.

Serisan S79, bu yağ tabakasının silinmesinde kullanılan başarılı bir üründür. Ancak, silme işlemi, S79 ile ıslatılmış üstüpü veya bezle, silinir silinmez, yüzey, derhal  kuru bezle kurutulmak suretiyle yapılmalıdır.

Kullanılması :

Seripak 79,kapalı gözenek bölgelerine, her iki taraftan bir fırça veya üstüpü ile sürülür ve fırçalanır veya ovulur. Bu sırada,diğer elde tutulan bir üstüpü ile sürülen bölge derhal kurutulur.

Veya sürme işlemi, bir tomar gazete kâğıdı üzerinde yapılarak Seripak 79′un çözdüğü artıkların, gazete tarafında emilmesi sağlanır. Daha sonra ipeğin yağı alınır ve nötrleştirilir. İpeğin yağını almak için, Serisan S80 pasta ve 10-15 dakika bekletildikten sonra, bol su ile yıkanır ve ipeğe sirke (veya % 5 lik asetik asit = 100 gr suya 5 gr asetik asit konularak hazırlanan)sürülür . 10-15 dakika bekletilir ve bol su ile yıkanarak kurutulur.

Dikkat: Emülsiyonu sökülmemiş kalıplarda kullanılmaz. Emülsiyonu bozar.

Serisan S80

Yağ Alma Pastası

S85 ile birlikte kullanıldığında, mürekkep ve emülsiyon artıklarını temizler, ipeği yağından arındırır. S 80, tek başına, yağ alma için kullanılır.Alüminyum çerçevelerin yüzeylerinin,yapıştırmaya hazırlamak için, pürüzlendirilmesinde de kullanılır. Bir fırça ile yapıştırılacak yüzeye sürülür, bir müddet bekletilir ve çerçeve bol su ile yıkanır.

Kullanılması :
ÖNEMLİ NOT!

Bu  sayfadaki bilgiler,  yapılan tecrübeler sonucu hazırlanmış olup, herhangi bir garantiyi kapsamaz. Her kullanıcı, kendi çalışma koşullarında tecrübeler yapıp, sonucun uygunluğunu saptadıktan sonra seri üretime geçmelidir.