Anasayfa » Ürünler » Tampon Baskı » Tampon Baskı Yardımcı Ürünler

TAMPON BASKI YARDIMCI ÜRÜNLER

TAMPON MÜREKKEP İNCELTİCİ-GECİKTİRİCİLERİ

Serigrafi ve tampon mürekkepleri kıvamlı olarak üretilirler ve baskı sırasında, ipek numarasına, bağlı olarak inceltilerek kullanılırlar.

İnceltme, sulandırıcılar veya geciktiriciler ile yapılır.Ancak, sulandırıcılar ile inceltilen mürekkeplerle yapılan baskılarda, kalıpta tıkanmalar meydana gelebilir. Bu durumda, mürekkep geciktiricilerle inceltilerek veya sulandırıcıya, geciktirici katılarak kullanılır.

Mürekkebin baskı yüzeyinde geç kuruması, baskı yüzeyinin daha düzgün hala getirir. Ancak, geciktiriciler baskının daha geç kurumasına sebep olur.

Kuruma müddetine etkisi bakımından, çeşitli geciktiriciler mevcuttur. Ortam sıcaklığına, ipek numarasına, baskı hızına ve baskının cinsine göre, uygun geciktirici seçimi yapılır.

Örtücülük istenen durumlarda, fazla geciktirme yapan geciktiricilerin kullanılması daha uygun olur. Çünkü, bu durumda, baskı, mürekkebe daha az geciktirici katılarak yapılabilir. Trikromi, tramlı baskılarda da fazla geciktiren geciktiricilerin kullanılması doğrudur.

Tampon baskıda, mürekkebin klişede kuruması sonucu, baskı tamponu, mürekkebi tam alamayabilir. Bu durumda, mürekkebe tampon geciktiricisi katmalıdır.

Baskıda, ipliklenme, büyük bir olasılıkla (ipliklenme, statik elektrikten kaynaklanmıyorsa), mürekkebe uygun geciktirici katılarak çözülebilir.

TS

TSB

TSA

TSD

TG

SERİGRAFİ VE TAMPON MÜREKKEP TEMİZLEYİCİLERİ

Baskısı biten serigrafi kalıpları üzerindeki ve tampon baskı klişelerindeki mürekkep artıkları, uygun bir temizleyici ile temizlenir. Su esaslı (Mesela: Tekstil mürekkepleri.) mürekkepler dışındaki, tüm mürekkep temizleyicileri sellülozik esaslı tinerlerdir. Kullanılacak tinerlerde, başlıca iki özelliğin aranması gerekir.

Serisan mürekkep temizleyicileri, yukardaki hususlar dikkate alınarak hazırlanmış olup, kullanma yerine göre değişik özellikler taşır.

S77 - Serisan Üniversal Temizleyici

Genellikle tüm Coates mürekkeplerinin temizlenmesinde kullanılır. Piyasa tinerlerinden daha etkin bir temizleme yapar. İki karışımlı mürekkepler kullanıldığında veya tek karışımlı mürekkeplerin temizlenmesinde S 77‘nin yeterli olmadığı durumlarda ZKST veya Serisan S 85 + Serisan S80 kullanılmalıdır.

Kullanılması :

ZKST - Serisan Temizleyici

S 77 ‘den daha kuvvetli bir temizleyicidir. Özellikle, iki karışımlı mürekkeplerin temizlen-mesinde kullanılır.

Ancak, iki karışımlı mürekkebin temizlenebilmesi için, baskı bitince hemen temizleme yapılmalı, mürekkebin, İpek gözeneklerinde kalarak sertleşmesine imkan verilmemelidir. Aksi halde, sertleşen iki karışımlı mürekkebin temizlenmesi mümkün olmaz.

Kullanılması :

YÜZEY TUTTURUCULARI

Serisan S84 - Polipropilen yüzeyler için tutturucu

Hostalen PP, Moplen, Noblene gibi POLİPROPİLEN malzeme üzerine yapılacak baskı, boyama veya yapıştırma işlemlerinde tutuculuk sağlamak için yüzeyin, alevleme veya Corona (elektrik bombardımanı) işlemlerine tabi tutulması gerekir.

Serisan S 84 ,POLİPROPİLEN yüzeylere, alevleme veya Corona (elektrikle bombardıman)  yerine kullanılabilen bir sıvıdır. S 84 sürülen POLİPROPİLEN yüzeylere, alevleme veya Corona tatbiki gerekmez.Özellikle,Corona yapılmamış ve alevleme yapılamayacak kadar ince polipropilen levha ve folyolarda, S 84, baskı veya yapıştırma problemini çözer.

Polipropilen dışındaki malzemelere uygun değildir.

Ancak, S84 sürülmüş yüzeylere de alevleme veya Corona’da olduğu gibi, POLİPROPİLEN’ e tutan mürekkeplerle baskı yapmak gerekir. (Mesela:iki karışımlı Z, Z/PVC, TP 218, TP300, TP260)

Kullanılması :

Bir üstüpü, bez veya pamuk parçası S 84 ile ıslatılır ve baskı yapılacak yüzeye sürülür.

İyi bir sonuç almak için, aşağıdaki noktalara dikkat etmelidir:

Muhafazası :

S 84, çok uçucu ve yanıcı olduğundan,kapağı iyi kapatılmış olarak,serin bir yerde muhafaza edilmeli ve ateşe yaklaştırılmamalı,kullanılan yerde ateş yakılmamalıdır.

Ambalajı :

1 Litre ve 0.2 Litre

TAMPONLAR

Baskı tamponları, 2 FARKLI SERTLİK GURUBUNDA üretilmektedir.

ÇELİK KLİŞE HAZIRLAMA

AŞAMA 1 - ÇELİK KLİŞENİN POZLANMASI

AŞAMA 2 - BANYO İLE YAZI ŞEKİLLERİNİN AÇILMASI

Çelik Klişe’yi sızdırmaz plastik bir kap içerisinde 40 C’ye ısıtılmış AÇICI klişe banyosu  KB20A ‘da 2 dakika süre ile banyo ediniz. Homojen bir banyo için bu esnada klişeyi hafifçe hareket ettiriniz. Yazıları açılmış olan klişeyi basınçlı soğuk su ile yıkayınız. Klişeyi basınçlı hava ile kurutunuz.

Klişe Açıcı Banyo KB20A

Klişe Sokucu Banyo KB20S

NOT : Isıtma için 100 Watt’lık bir Akvaryum ısıtıcısı ( sıcaklık ayarını maksimum sıcaklık olan 34 C ‘ye ayarlayınız) kullanılabilir.

AŞAMA 3 - BANYO SONRASI EMÜLSİYONUN SERTLEŞTİRİLMESİ

Banyo edilmiş  klişenin asit ile indirmeden önce 150 C’de ön ısıtılmış bir fırında 10 dakika süre ile fırınlanması tavsiye edilir. Bunun yerine ilk pozlama süresinin 3 katı süre ile filmsiz olarak ikinci bir pozlama uygulanabilir.

AŞAMA 4 - ÇELİK KLİŞENİN ASİT İLE AŞINDIRILMASI

Çelik klişe alışılmış şekilde asit ile indirilir.

AŞAMA 2 

AŞAMA 4

AŞAMA 5

AŞAMA 5 - AŞINDIRILMIŞ ÇELİK KLİŞENİN ÜZERİNDEKİ EMÜLSİYONUN SÖKÜLMESİ

Çelik Klişe’yi  sızdırmaz plastik bir kap içerisinde40 C’ye ısıtılmış SÖKÜCÜ klişe banyosu KB20S ‘da   2-4 dakika süreile banyo ediniz. Bu esnada emülsiyon tabaka şeklinde klişeden ayrılacaktır.

Klişeyi basınçlı soğuk su ile yıkayınız ve basınçlı hava ile kurutunuz.

Klişenizi paslanmaması için koruyucu yağ ile kaplayarak naylon torba içerisinde saklayınız.

KLİŞE SIYIRMA BIÇAĞI - DR. BLADE

Serisan Serisil S78

Tampon baskıda, mürekkebi, klişe yüzeyine yayma ve sıyırarak,yalnız aşındırılmış, çukurlarda bırakma görevini sıyırma bıçakları (rakleler) üstlenir.

Rakleler, genellikle, 0,15 – 0,20 ve 0,30 mm kalınlıkta ve ortalama 45 rockwell sertliktedir. Bazı durumlarda, yüksek sertlikteki, klişelerin kullanılması halinde, 0,5 mm kalınlıkta ve 60-70 Rockwell sertlikte rakleler de kullanılabilir.

0,15 mm kalınlıktaki rakleler, plastik klişelerde ve tramlı çelik klişelerde kullanılabilir.

Tampon klişesi yapılırken, klişede çizgiler varsa, çizgilerin, rakleye paralel olmamasına dikkat edilmeli ve aralarında, en az 5 derecelik bir açı olması sağlanmalıdır.Aksi halde, rakle sıyırırken, bu çizgilerin içine dalabilir ve çizgiler kel çıkabilir.

Bazı durumlarda, 0.30 mm kalınlıktaki rakleler, çizgilerin içine fazla dalamadığından, çözüm olabilir.

Raklelerin uzunlukları, tampon makinesinin klişe haznesi büyüklüğüne göre ayarlanır. Genişliği 10 cm olan hazne için, 9 cm boyda, 15 cm genişlikteki hazne için 14 cm boyda rakle kullanılır.Diğer genişlikteki hazneler için ise, hazne genişliğinden , yarım ile 1 cm daha kısa rakle kullanılması uygundur.

Satışa sunduğumuz rakleler, 7,9,14 ve 100 cm boydadır.

Dikkat edilecek bir husus, klişe hazırlarken, raklenin hareket yönünün göz önünde tutulmasıdır.Klişe çeliğinin su yolu, raklenin hareket yönünde olmalıdır.

Aksi hale klişe çizilir ve rakle pürüzlenir ve temiz sıyırma yapamaz.

ÖNEMLİ NOT!

Bu  sayfadaki bilgiler,  yapılan tecrübeler sonucu hazırlanmış olup, herhangi bir garantiyi kapsamaz. Her kullanıcı, kendi çalışma koşullarında tecrübeler yapıp, sonucun uygunluğunu saptadıktan sonra seri üretime geçmelidir.